O společnosti

Společnost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako česká soukromá firma zaměřená na dodávky technického a programového vybavení pro počítačovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V průběhu dalších let činnosti navázala úzkou spolupráci s několika předními výrobci v oboru počítačové techniky, grafických a předtiskových technologií a stala se tak významným systémovým integrátorem pro řešení profesionalních systémů pro grafiku, design, předtiskovou přípravu a publikování. Společnost DataLine Technology má sídlo v Praze.

Cíl

Cílem firmy je nejen projektovat a dodávat vysoce kvalitní systémy, zařízení a technologie, ale také zajistit zákazníkům operativní servis a technickou podporu odpovidající náročnosti a potřebám jejich práce. K tomuto účelu je tým pracovníků servisu a zákaznické podpory vybaven nejen svými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi v oboru, ale také širokou technickou základnou, která zahrnuje mimo jiné i náhradní zařízení (počítače, scannery, osvitové jednotky). Díky široké nabídce je DataLine Technology schopna navrhnout systém přesně odpovídající možnostem a potřebám zákazníka. Tím může uspokojit jak menší nebo začínající zákazníky, tak i profesionály s vysokými nároky na kvalitu a produktivitu. Spektrum uživatelů je velmi široké a na mnoha úspěšně instalovaných zařízeních pracují grafici, designéři, fotografové, ale i grafická a reprodukční studia, vydavatelé periodik nebo tiskárny. Mnoho z nich spolupracuje s firmou již řadu let, což je jednak důkazem vysoké úrovně poskytovaných služeb, ale také demonstrací schopností firmy poskytovat svým zákazníkům trvale moderní a progresivní technologie. Organizačně se společnost skládá ze tří divizí - divize systémové integrace, divize předtiskových systémů a divize periférií.

Hlavní náplní činnosti firmy je projekce, prodej, instalace a servis programového a technického vybavení určeného především pro grafické návrhy, design, tvorbu publikací a přípravu tisku. V oblasti profesionálních zařízení pro reprodukční grafiku, předtiskovou přípravu a digitální tisk společnost reprezentuje na našem trhu zahraniční výrobce jako např. HP Indigo (digitální tiskové ofsetové stroje), AB Graphic International (stroje pro dokončovací zpracování), HighWater a Xitron (CtP, softwarové RIPy), ICG a ScanView (bubnové a plošné scannery), FUJIFILM (osvitové jednotky), Glunz&Jensen, Heights a Haase (vyvolávací automaty), X-Rite a Datacolor (denzitometry a kalibrační přístroje). V nabídce můžete rovněž najít špičkové počítače PC a Apple, profesionální grafické monitory NEC a EIZO, normované osvětlení společnosti GTI Graphic Technology či periférie Hewlett-Packard, EPSON atd.

Další oblastí působnosti firmy je vývoj podpůrných aplikací pro předtiskové systémy a lokalizace programového vybavení vyplývající ze specifických požadavků jazykového prostředí. Vývojový a lokalizační tým společnosti za dobu své existence vytvořil řadu lokalizací programových produktů, překladů dokumentace a materiálů pro školení. Je též autorem mnoha podpůrných aplikací pro jednotlivé stupně zpracování předtiskovými systémy, doplňků a utilit pro aplikace vyžadující specifické národní rozšíření a úpravy jako jsou například dělení, slovníky a vstupní filtry pro grafické a DTP aplikace.

Zvláštní místo mezi firemními aktivitami zaujímá lokalizace PostSriptových písem pro národní prostředí. V této oblasti má DataLine Technology již několikaleté zkušenosti s úpravami písem pro publikování v národním jazyce. Z jejich dílny v současné době pochází již více než 1600 lokalizovaných písem různých výrobců. Jelikož jsou v tomto případě kladeny nároky na vysokou kvalitu, na úpravách spolupracoval lokalizační tým s několika předními českými grafiky a designéry. DataLine Technology je také distributorem firmy Linotype Library pro Českou a Slovenskou republiku.

Nezastupitelnou roli z hlediska odborné praxe tvoří praktické aktivity v oblasti DTP a reprodukční grafiky. Společnost vybudovala ve svých prostorách dvě grafická studia, která se nacházejí v Praze a v Plzni. Jsou vybavena technologickým řetězcem pro předtiskovou přípravu a je zde instalována reprezentativní část sortimentu zařízení, který je dodáván v rámci komplexních systémů. Slouží jednak pro demonstraci kvality a použití jednotlivých částí v praxi, pro školení zákazníků, ale i k testování novinek a ověřování postupů pro pracovníky vývoje a zákaznické podpory.