Ceník prací

Ceny jsou platné od 1.1.2014

Standardní práce
Grafické stanice PC (stavba, instalace, konfigurace, servis hardware a systémového software)
Tiskárny (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Počítačové sítě (servis) 
Cena 680,- Kč bez DPH/hod

Středně kvalifikované práce
Grafické stanice Mac (stavba, instalace, konfigurace, servis hardware a systémového software)
Monitory (seřízení, servis, podpora)
Stolní ploché scannery (servis)
Standardní grafické aplikace a běžný uživatelský software (instalace, konfigurace, podpora)
Cena 880,- Kč bez DPH/hod

Ofsetové a sítotiskové stroje

Instalace a servis
Cena 1480,- Kč bez DPH/hod

Vysoce kvalifikované práce
Windows Server 2003, 2008
 Microsoft Exchange Server, ISA/TMG Server, Active Directory (správa, instalace)
 MacOS X Server (instalace, konfigurace, servis, podpora)
 Nastavování firewallů a VPN Fortinet
 Stanice RIP (stavba, konfigurace, servis, podpora)
 Osvitové jednotky (instalace, nastavení, servis, podpora)
 Vyvolávací automaty (instalace, nastavení, servis, podpora)

Velkoformatové tiskárny (kalibrace, konfigurace,servis)
 Profesionální ploché scannery (instalace, nastavení, servis, podpora)
 Elektronika (servis)
 Počítačové sítě (návrh)
 Speciální software pro pre-press, press a color management (instalace, konfigurace, podpora)
Cena 1180,- Kč bez DPH/hod

Speciální práce
Zařízení CTP (instalace, konfigurace, servis, podpora)
 Stroje pro dokončovací práce (instalace, konfigurace, servis, podpora)
 Měřící přístroje X-rite/GretagMacbeth/Viptronic (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Zařízení Kongsberg (instalace, konfigurace,servis,podpora)
Cena 1780,- Kč bez DPH/hod

Speciální práce
Workflow ESKO, XMF, Rhapso (implementace, konfigurace, servis, podpora)
Cena 1980,- Kč bez DPH/hod

Digitální tiskové stroje
Digitální tiskové stroje HP Indigo (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Digitální tiskové stroje XEIKON (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Digitální zušlechťovací stroje Scodix (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Dokončovací stroje ABG (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Lakovací stroje HaB (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Výsekové stroje Highcon (instalace, konfigurace, servis, podpora)
Cena 1980,- Kč bez DPH/hod

Rychlost servisních úkonů
Standardní servis
Výjezd technika k zákazníkovi do 48 hodin od vyžádání servisu (v pracovních dnech).
Bez přirážky

Rychlý servis
výjezd technika k zákazníkovi nejpozději následující pracovní den ode dne vyžádání servisu s vyřešením problému nebo návrhem náhradního řešení do 24 hodin od zahájení servisního zásahu.
Paušální přirážka 1180,- Kč

Okamžitý servis
Výjezd technika k zákazníkovi nejpozději do 12 hodin.
Paušální přirážka 2380,- Kč

Služby v mimopracovní době – K cenám služeb poskytovaných mimo běžnou pracovní dobu, která je od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hodin, je účtována přirážka ve výši 50% z ceny služeb. K cenám služeb poskytovaných ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je účtována přirážka ve výši 100% z ceny služeb.

Dopravné – K cenám za servisní služby provedené u zákazníka se účtuje dopravné, které činí pro služby na území velké Prahy 350,- Kč paušálně a pro služby mimo Prahu 10,- Kč za ujetý km. Toto dopravné již zahrnuje i náhradu za čas technika strávený na cestě.

Nonstop hot-line – Za jedno volání na hot-line telefon +420 606 702 999 je účtován poplatek 95,- Kč. Pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou je tato služby zdarma. Telefon je obsluhován nepřetržitě a slouží k rychlému vyžádání servisního zásahu. Není určen k poskytování konzultací.

– Servisní a konzultační služby poskytované telefonicky či prostřednictvím e-mailu jsou účtovány stejně jako služby prováděné u zákazníka, avšak není k nim účtováno dopravné.

­– Servisní služby se objednávají buď osobně nebo písemně (faxem, e-mailem), případně telefonicky na čísle 210 215 702 a následně se potvrzují faxem na čísle 210 215 709 či e-mailem na adrese servis@dataline.cz.

– Objednávka musí obsahovat stručný popis problému, požadavek na rychlost provedení servisního služeb a kontakt na odpovědného pracovníka objednavatele.

– Uvedené ceny služeb a dopravného jsou bez DPH. Servisní služby jsou účtovány po započatých půlhodinách.

– Uvedené ceny služeb a dopravného jsou bez DPH, která činí 21%. Servisní služby jsou účtovány po započatých půlhodinách.

– Uvedené podmínky a ceny platí pro zařízení dodaná naší firmou, servis lze však objednat i na zařízení dodaná jinými dodavateli, podmínky a ceny jsou v takovém případě sjednávány individuálně.

– Při požadavku na zvýhodněné ceny, zvláštní podmínky nebo dlouhodobý pravidelný servis doporučujeme uzavřít individuální servisní smlouvu.

– Rychlý a okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení. Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.

– Speciální práce jsou prováděny pouze po uzavření servisní smlouvy na zařízení, na kterém mají být prováděny.

Tento ceník vstupuje v platnost dnem 1.1.2014. Jeho zveřejněním se ruší platnost dříve vydaných ceníků.