Hangzhou CRON Machinery & Electronics Co., Ltd. byla založena v roce 1992. Nejprve začala vyrábět vybavení pro ofsetové tiskové stroje a zaměřila se na vyvíjení inovací pro optimalizaci konvenčního tisku. V dnešní době nabízejí komplexní řešení včetně přípravy tisku a kalibrace tiskového procesu.

Společnost CRON patří mezi největší světové producenty CTP zařízení. CRON má svůj vlastní výzkum a tým technické podpory. Vlastní několik patentů významných technologií. Pozici společnosti CRON na světovém trhu dokládá instalace více než  6 000 zařízení ve více než 100 zemích světa. Společnost založila také několik regionálních center pro podporu a prodej zařízení v Evropě, Asii a Severní Americe. Podporu uživatelů zařízení CRON zabezpečuje více než 300 inženýrů, kteří každodenně poskytují servisní zázemí.

V roce 2014 se společnost spojila s americkou společností ECRM pro podporu rozvoje obchodu, produktů, managementu kvality a marketingu. CRON splňuje normy ISO9001:2000, ISO14001 vlastní certifikát kvality a ekologie managementu systému, RoHS a CE certifikace. CRON je jedinou čínskou společností certifikovanou UL (NRTL) na CTP zařízení.

Společnost CRON se specializuje na rozvoj ofsetového tisku a souvisejících zařízení a služeb. Patří mezi ně kontrolní systémy pro color management, měřící systémy a dodržování ekologických tiskových norem. 

Řešení pro komerční tisk

Společnost CRON snaží, aby se jejich CTP zařízení rozvíjela stejně jako komerční tiskárny a aby splňovaly požadavky na vysokou kvalitu. Cílem je vyvíjet takové technologie, které budou splňovat požadavky zákazníků. Mezi tyto požadavky patří, aby zařízení efektivně produkovalo desky pro menší náklady s vysokou kvalito a se sníženou cenou za desku. Tento rozvoj je akcelerovaný zejména tlakem ze stále se rozvíjejícího trhu a jeho požadavků. Nároky jsou kladeny především na flexibilitu, výkon, produktivitu a přijatelnost ceny. Společnost CRON nabízí termální a UV CTP zařízení. Všechna tyto zařízení zaručují plynulou výrobu s využitím řady periferií za účelem automatizace procesu. Veškeré části CTP systému jsou vyrobeny společností CRON, což zaručuje plynulost zpracování a vysokou produktivitu za nízkou cenu. Jedním ze systému obsažených v zařízením CRON je systém CRD (Chemistry Replenisher Developer), který optimalizuje spotřebu zpracovatelské chemie a přispívá ke správné reprodukci polotónů v rozsahu 1-99% u všech typů desek.