Computer to Plate

Nabídka CTP systémů nabízených naší společností je poměrně široká. Vychází z naší dlouholeté působnosti v oblasti prepressu, kdy jsme v minulosti prodávali především osvitové jednotky, které byly později nahrazeny právě CTP systémy.

CTP se rozdělují podle toho jaký materiál (tiskovou desku, štoček, síto ...) dokáží osvítit a v případě ofsetových desek také podle toho jakým typem laseru osvit probíhá.

V naši nabídce naleznete CTP těchto kategorií:

  • termální CTP pro ofsetové tiskárny (Lüscher)
  • UV CTP pro ofsetové tiskárny (Lüscher)
  • polymerní (fialová) CTP pro ofsetové tiskárny (FFEI, Fuji, ECRM, HighWater)
  • CTP pro osvit flexoštočků (ESKO, Lüscher)
  • CTP pro sítotiskové formy, suchý ofset, ablační filmy, knihtisk (Lüscher)
  • CTP pro security printing (Lüscher)

Na dalších stranách naleznete u jednotlivých výrobců popis zařízení, které nabízejí pro výše zmíněné oblasti.