Kongsberg - řezací stoly

Řezací stoly Kongsberg jsou výrobkem společnosti ESKO. Jejich hlavní využití je v packagingu při návrhu prototypů obalů, stojanů či jiných objektů různých tvarů z kartonů, vlnité lepenky, plastů a jiných materiálů.   S rozvojem digitálním tisku a s požadavky trhu na malé série obalů a specifických výrobků, nacházejí tyto řezací stoly stále širší využití i při malovýrobě krabiček, desek, pozvánek...

Zajímavostí je, že v roce 2013 přešla celá výroba těchto stoů z norského města Kongsberg do Brna.

Tyto stoly se dělí  hlediska svého výkonu a určení do tří produktových řad: 

XE - stoly určené pro zpracování menších formátů a měkčích materiálů, jsou ideální pro tiskárny a digitální provozy. 

XN - stoly pro zpracování i velmi velkých formátů a široké škály materiálů 

XP - stoly určené pro vysokou produktivitu při zpracování lepenek POP a POS materiálů