Highwater Python

Python je osvitová jednotka na desky (CtP) do formátu B2 s poloautomatickým zakládáním a vyjímaním desek. Deska se zakládá na rovném stole, přičemž její poloha je přesně určena tříkolíkovým dotekovým registračním systémem. Deska je automaticky zachycena a následně přesunuta do vnitřního bubnu. Zde je pak exponována pokrokovým laserovým systémem s rozlišením 2540 dpi rychlostí 6 mm/sec. Celá deska formátu B2 je tak osvícena za 2 minuty. Součástí Pythonu je pracovní stanice, na které běží Torrent PostScript L3 RIP spolu se všemi doplňkovými aplikacemi. Tím je umožněno rychlé a efektivní zpracovávání osvitových úloh.

Základní technická data
Velikost bubnu 200 mm (poloměr)
Typ laseru - fialová laserová dioda, 405 nm, 120 mW
Max. velikost obrazu 745 x 600 mm
Max. velikost kovolistu B2
Rychlost osvitu 6 mm/s
Zakládání desek poloautomatické
Typ desek - fotopolymerní kovolisty citlivé na fialové světlo, stříbrné kovolisty citlivé na fialové světlo
Rozlišení 2540 dpi
Velikost bodu 10 mikronů
Výkon až 20 desek B2/hod nebo 25 desek B3/hod

Podrobný prospekt ke stažení zde.