Popis základního principu tisku strojů HP Indigo

Tiskové stroje HP indigo používají pro tisk zcela odlišný princip než například laserové tiskárny. Způsob tisku je do jisté míry obdobou ofsetové technologii a proto se tiskové technologii HP Indigo říká také "digitální ofset".

V tiskovém stroji jsou umístěny zásobníky s barvou, odkud je barva průběžně vytlačována inkoustovými pumpami do zásobníků, kde se mísí ve správném poměru s minerálním olejem, který je nositelem barvy.  

Samotný tisk probíhá tak, že na prvním válci (PIP) dojde po jeho čištění nejprve k nabití jeho povrchu a následně je na něm vykreslen lasery obraz pro příslušnou separaci, který je realizován vybitím příslušných míst. PIP válec se otáčí a je k němu přistaven odpovídající barevník (BID) a dochází k přenosu barvy na vybitá místa. V další fázi kruhového pohybu PIP válce dochází k jeho kontaktu s přenášecím válcem ITM, který má na svém povrchu potah, který je obdobou ofsetové gumy. Vzájemným kontaktem dochází k přenosu obrazu na tento válec.  Válec ITM je vyhříván, dochází zde k odpaření nosného oleje, který je ve stroji dále recyklován. Obraz je nyní na přenášecím válci ITM ze kterého se přenáší během otáčky na substrát, který je upevněn na protitlakovém válcí IMP. K fixaci barvy na substrát dochází kombinací tlaku, teploty (nižší než např. u laserových tiskáren) a lepivosti barvy.

Hlavní výhodou tisku technologií HP Indigo je zachování vlastností substrátu, protože na něj nejsou barvy aplikovány za použití vysoké teploty, která vede k poškození a kroucení substrátu. Vzhledem k tomu, že částice barvy jsou velmi malé, je možné zachovat i strukturu substrátu, který není "vyžehlený" nadbytečným množstvím barvy.

V souvislosti s popisem principu tisku ještě jeden termín - One Shot. Označuje se tak způsob tisku, kdy jsou nejprve všechny separace přeneseny na přenášecí válec ITM a odtud najednou během jedné otáčky jsou přeneseny na substrát. Tímto režimem tisknou rolové stroje HP Indigo a dále je tento režim volitelnou funkcí pro některé archové stroje, kde se využívá při potisku plastů.

EPM - Enhanced Productivity Mode

Novinkou roku 2012 je technologie EPM, která umožňuje realizovat plnobarevné zakázky bez použití černé barvy, tedy místo režimu CMYK jsou tištěny v režimu CMY. Tímto dochází ke snížení nákladů na tisk a ke zrychlení tisku. Tento režim je použitelný pro 90% zakázek, bez vizuálně postřehnutelné změny kvality.