Kongsberg – sw řešení

Všechny stoly Kongsberg jsou vybaveny základním ovládacím softwarem Esko XE (XN, XP) – Guide, který je plně lokalizovaný do českého jazyka. Tento sw dokáže načíst soubory ve formátu DXF, HPGL a další. Především je však určený pro načítání formátů .ACM nebo .ARD, které jsou výstupními formáty z profesionálního sw Esko ArtiosCAD.

ArtiosCAD

Esko je výrobcem špičkového sw ArtiosCad, který je určen pro profesionální návrh skládaček, krabic, POP a POS. Má velmi široké využití především v oblasti strukturálního designu. Proti běžným CAD/CAM systémům významně urychluje a zjednodušuje vývoj produktů. Pomocí speciálních nástrojů pro konstrukci z deskových materiálů a virtuálního vzorkování v 3D prostoru je možné navrhnout prakticky libovolný tvar. Soubory z ArtiosCadu je možné prohlížet i v jiných aplikacích ve vektorové formě, stejně tak je možné rychle vytvořit efektní 3D model pro prezentační použití a pro usnadnění představ zákazníka o konečném produktu. Pochopitelně lze soubory poslat přímo do ovládacího sw stolů Kongsberg . V souborech .ACM jsou specifikovány technologických parametry, není tedy nutné dělat žádné konverze ani převody.

Podrobný prospekt ArtiosCAD ke stažení zde.

i-cut Suite

Je softwarový balík, který se skládá ze čtyř samostatných modulů.

i-cut Preflight – je modul určený pro kontrolu, editaci a všeobecnou přípravu grafických dat před zpracováním na ripech, nebo před montáží (vyřazením). Tento modul je postaven na technologii Enfocus Pitstop a akceptuje všechny profily a akce v Pitstopu vytvořené. Je to samostatný výkonný PDF editor, který nepotřebuje pro svoji činnost Adobe Acrobat. Lze v něm také dodatečně upravit řezací cesty, pokud nejsou zákazníkem správně připraveny. Dále je možno například definovat podtiskovou bílou, odstranit z grafiky nežádoucí objekty, které by mohly zkomplikovat frézování nebo řezání.  Takto lze ušetřit značné finanční prostředky materiál a čas obsluhy.

i-cut Layout – je modul určený pro závěrečnou montáž grafiky a objektů před odesláním do tisku a následně na řezací stůl. Software generuje dva druhy souborů – tiskové PDF a řezací soubor, který je následně načten modulem i-cut Vision. V současnosti mnoho firem realizuje tuto montáž na ripech, které ale mají jen velmi omezené prostředky na optimalizaci řezných souborů. I-cut Layout je určený právě na optimální montáž z obou hledisek, tedy tiskového i řezného.

i-cut Layout dále řeší funkce jako rozdělení předlohy na více archů, optimální rozmístění užitků na archu podle zadaných parametrů... Dokáže také vygenerovat čárový kód, který následně přečte kamera, která vyhodnotí, jestli je možné optimálně využít zbytkový materiál.

i-cut Automate – je modul pro automatizaci procesů a opakujících se činností. Nejedná se pouze o úsporu času, ale také o eliminaci chyb, které vznikají a jsou způsobeny lidským faktorem. Pomocí i-cut Automate, lze vytvořit automatická workflow, která následně fungují jako přesně definované postupy pro určitý druh produkce. Systém používá vnitřní a vnější proměnné a tak po správném odladění systému vzniká velmi efektivní nástroj pro řízení výroby.

i-cut Vision Pro

Software i-cut Vision Pro je dodáván automaticky se všemi stoly Kongsberg, které jsou vybaveny i-cut kamerou. i-cut Vision Pro je určen především pro zpracování tištěných předloh nebo pro náročnější frézování. Je to v podstatě komunikační nadstavba nad ovládacím software XE (XN, XP) – Guide,  která dává operátorovi více možností pro korektní definici řezacích cest a korektní registraci grafiky s ořezovými křivkami a registračními značkami. Vstupní soubory mohou být ve formátu Adobe Illustrator, PDF nebo v i-script, který je výstupním formátem software i-cut Suite. Lze také použít některé moderní ripy, které se používají v dnešním signmakingu. I-cut přiřadí jednotlivým (barevným) čárám příslušný nástroj a jeho technologické parametry, jako je například hloubka řezu, otáčky frézy nebo náběhová či výběhová rychlost a křivka frézy.

Podrobný prospekt i-cut Suite ke stažení zde.