Naše znalosti z oblasti tvorby a zpracování PostScriptových a PDF souborů využíváme při tvorbě specifických aplikací, které zjednodušují a automatizují procesy při předtiskové přípravě. Naše aplikace umožňují manipulaci s již hotovými tiskovými stranami, přidávání variabilních dat z databáze nebo ze souborů, manuální změny uvnitř stran a řadu dalších uživatelsky definovaných funkcí. Systém pro automatické párování stran v novinovém tisku je používán v největších tuzemských tiskárnách při výrobě novin, a také při výrobě reklamních letáků v jednom z největších obchodních řetězců u nás.

Zcela specifickou oblastí je lokalizace písem, která nám během minulých let přinesla kromě dramatického nárůstu počtu zákazníků také řadu cenných zkušeností. Tyto zkušenosti nám pomohly a stále pomáhají i v mnoha jiných oblastech našeho působení. Společnost DataLine Technology a.s. je distributorem jedné z nejstarších písmolijen na světě - Linotype - a také partnerem řady jiných - FontShop International, LucasFont, MyFonts, Paratype, BitStream, Parachute.

Při lokalizaci písem využíváme nejen nejlepší současný nástroj - program FontLab - ale také specializované aplikace, které jsme sami vyvinuli před tím, než FontLab vznikl. Detailní znalosti písem, jejich chování v různých operačních systémech nebo zařízeních a v neposlední řadě i znalost licenční politiky, udělaly z naší firmy největšího dodavatele písem v naší republice. K tomu přispívá také náš speciální prodejní web na adrese fontexplorer.cz

Rozsáhlé znalosti získané při programování uživatelských úprav RIPů, doplňků a aplikací elektronického vyřazení tiskových stran, lokalizací písem, ale i při vývoji MacOS X a iOS aplikací, využíváme pro zlepšení úrovně našeho servisu a podpory zákazníků. Při znalosti „jak věci fungují" na elementární úrovni můžeme navrhovat i realizovat netradiční řešení problémů a výrobních, pro které na trhu neexistují dostupné komerční aplikace a systémy.